Jak pokonać nieuczciwą konkurencję?

Konkurencja jest nieodzownym elementem gospodarki rynkowej, polegającym na dążeniu wielu niezależnych przedsiębiorców, działających na wspólnym rynku, do osiągnięcia takiego samego celu gospodarczego. Uczciwa konkurencja, wpływa na podnoszenie poziomu i jakości świadczonych usług oraz oferowanych towarów, jednocześnie obniżając ceny. Niestety wielu przedsiębiorców podążając za sukcesem i pieniędzmi, stosuje nieuczciwe praktyki, działając sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług,

– utrudnianie dostępu do rynku,

– nieuczciwa lub zakazana reklama,

– naśladownictwo produktów,

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

– zatrudnianie pracowników objętych zakazem konkurencji,

– pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

– organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,

– przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji, jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku, informująca, że popełnienie takiego czynu może powodować odpowiedzialność cywilnoprawną lub karnoprawną. Przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub tylko zagrożony, ma prawo żądać od nielojalnego konkurenta zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia jego skutków, naprawienia wyrządzonej szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Wsparciem dla poszkodowanych w takich przypadkach, są biura detektywistyczne, które oferują pomoc w ustaleniu danych firm i osób odpowiedzialnych za podejrzaną działalność, zlokalizowaniu źródła dystrybucji i marketingu kwestionowanych produktów, zebraniu materiału dowodowego przeciwko nieuczciwym firmom i osobom, które w podejrzany sposób prowadzą praktyki przeciwko pokrzywdzonej firmie. Informacje, zdobyte dzięki zaawansowanym czynnościom operacyjnym jak na przykład zakup kontrolowany lub rejestrowanie materiałów audio – video, mogą posłużyć w postępowaniu cywilnym lub karnym, pomagając rozwiązać problemy z ogólnym rozwojem firmy i przywrócić dobre imię przedsiębiorstwa, zdobyte ciężką i uczciwą pracą.

Artykuł przygotowany dzięki współpracy z BDR – detektyw Warszawa

ubezpiecz mieszkanie na rankomat.pl

Ubezpieczenie mieszkania zabezpieczy Twój dobytek

Ubezpieczone mieszkanie to komfort nie tylko w okresie wakacji. Masz pewność, że takie wydarzenia, jak kradzież, pożar czy powódź nie będą oznaczały dla ciebie wielotysięcznych wydatków tylko realną pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dom i mieszkanie pod ochroną

Pamiętna powódź z 2010 roku uświadomiła nam, w jak krótkim czasie można stracić dorobek całego życia. W podsumowaniu tego kataklizmu pojawiły się też pierwsze dane o tym, jak często Polacy ubezpieczają swoje cztery kąty. Okazało się, że tylko nieco ponad 30 proc. rodaków inwestuje w ubezpieczenie domu lub mieszkania podczas, gdy w Niemczech czy Anglii robi to 80-90 proc. właścicieli. W argumentacji przeciwko ubezpieczeniu najczęściej pojawia się motyw oszczędności. Jednak gdy dochodzi do kradzieży, powodzi czy innego przykrego losowego wypadku ta oszczędność okazuje się być pozorna.

Polisa na własne M

Najczęstsze opcje ubezpieczenia mieszkania dotyczą zalania, pożaru, skutków przepięcia w sieci elektrycznej czy też wybuchu gazu. Ale lokale w wielkich blokach warto ubezpieczyć również od skutków prac budowlanych prowadzonych w okolicy a są to na przykład pęknięcia na ścianach. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje tylko mury, czyli ściany i sufit, ale w opcji rozbudowanej ochronie podlegają także elementy stałe, do których zalicza się podłogi, okna, glazurę, framugi, schody a nawet zabudowę kuchni. Kalkulator 7 najlepszych ofert znajdziesz w Internecie, możesz się zasugerować tym, czego szukają i co wybierają inni.

Opcje dodatkowe

Ubezpieczenie można rozszerzyć na przykład urządzenia RTV, AGD, sprzęt sportowy i elektroniczny, meble, dywany, instrumenty muzyczne i inne. Elektronikę warto ubezpieczyć na wypadek uderzenia pioruna, który paląc przewody niszczy wszystkie urządzenia, będące podłączone do sieci. Większość z nich nie nadaje się już do użytkowania. Ubezpieczenie może dotyczyć również ryzyka kradzieży czy dewastacji, na przykład dzieł sztuki czy cennej kolekcji przedmiotów. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma taką opcję, dlatego jeśli masz wątpliwości, do kogo się zwrócić, szukaj fachowców. Ubezpiecz mieszkanie na Rankomat.pl i dokładnie zapoznaj się z tym, co ci zaoferowano. To banalne stwierdzenie kryje za sobą spore ewentualne koszty. Ważne są detale, jak siła wiatru. Jeden ubezpieczyciel uzna, że silny wiatr ma prędkość 40 km/h, inny że 70 km/h. W drugim przypadku jeśli wiatr wiejący z siłą 50 km/h zrzuci konary drzewa na twoje okna i wybije szyby, towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci ci za szkodę nic.

 

 

kłódki na jeden klucz

Kłódki na jeden klucz czyli jak zabezpieczyć ważne dla nas rzeczy?

Każdy z nas posiada coś, co jest dla niego niezwykle ważne. Niezależnie od tego, czy są to przedmioty, pieniądze czy pomieszczenie do którego nie chcemy nikogo wpuszczać, z pomocą mogą przyjść nam kłódki na jeden klucz. Są to niezwykle proste urządzenia, które pozwalają na bardzo dobre zabezpieczenie przed niechcianymi osobami. Element tego typu składa się z obudowy, która ma w sobie mechanizm umożliwiający otwieranie i zamykanie. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu kluczowi, który umożliwia sprawne działanie. Mając go w posiadaniu, możemy cały czas czuć się bezpieczni. Modne stało się również wieszanie kłódek na znak miłości, często jest to widoczne w różnego typu miejscach jak mosty. Zatem widzimy, że kłódki na jeden klucz stały się nawet w przenośni synonimem czegoś trwałego, nierozłącznego. Tak też w praktycznym użyciu umożliwiają połączenie ze sobą dwóch elementów w taki sposób, by były one niedostępne, aż do momentu w którym skorzystamy z kluczyka. Bardzo często się zdarza, że niektóre osoby interesują się przedmiotami, którymi nie powinny, więc w trosce o nasze rzeczy, warto jest zainwestować w coś, co umożliwi nam cieszenie się nimi na długie lata. Jeżeli szczególnie nam na tym zależy, powinniśmy przykładać jak największą staranność do jakości kłódek, którymi je zabezpieczymy. Nic zatem dziwnego, że są to niezwykle popularne i praktyczne urządzenia, które możemy spotkać w wielu miejscach. Dodatkowym atutem jest ich cena, która jest stosunkowo niska, więc dzięki połączeniu funkcjonalności, solidności i niskich kosztów, jesteśmy w stanie jak najdłużej się nimi cieszyć. Sam widok solidnie wykonanej kłódki jest też w stanie zniechęcić potencjalnego złodzieja. Mając, świadomość, że zniszczenie jej może zająć dłuższą chwilę, co może grozić wykryciem, częstokroć taki złodziej najzwyczajniej w świecie szuka prostszego łupu.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY