NEWSY

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Podstawową rolą przedsiębiorstwa, jakim jest agencja pracy tymczasowej jest pomoc w znalezieniu pracy na konkretny okres czasu. Jest to pośrednik pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, która ma za zadanie wyszukać ofertę zgodną z kwalifikacjami kandydata.

 

W jaki sposób funkcjonuje agencja pracy tymczasowej?

 

Agencja pracy tymczasowej jest pośrednikiem pomiędzy pracodawcą a osobą szukającą zatrudnienia. Jej zadaniem jest aktywna pomoc osobom zgłaszającym się do agencji w celu znalezienia pracy. Z agencji pracy tymczasowej korzystają głównie osoby bezrobotne, studenci i niepełnosprawni. Popularność tego typu przedsiębiorstwa jest zasługą uproszczonych procedur, a także szybkiego działania. To właśnie pracownicy agencji tymczasowej odpowiadają za wszelkie formalności związane z procesem rekrutacji aż do momentu finalnego zatrudnienia. Agencja pracy tymczasowej pomaga również kandydatom w znalezieniu pracy za granicą. Najpopularniejszymi kierunkami migracji zarobkowej są: Anglia, Niemcy, Włochy i Norwegia. Najczęściej do agencji pracy tymczasowej po pomoc w poszukiwaniu pracy zgłaszają się osoby, które po raz pierwszy chcą znaleźć zatrudnienie za granicą. Agencja pracy tymczasowej pomaga kandydatowi w znalezieniu pracy, okazując mu wsparcie podczas trwania całego okresu rekrutacji.

 

Idealna agencja pracy tymczasowej – czym kierować się przy jej wyborze?

 

Agencja pracy tymczasowej to przedsiębiorstwo, które w świetle prawa musi spełniać kilka wymogów prawnych i zawsze zanim udamy się do agencji, warto sprawdzić, czy takie wymogi spełnia. Wśród nich znajduje się: niekaralność, terminowe spłacanie podatków i składek ZUS, a także brak ogłoszenia upadłości. Dokumentem zawierającym takie informacje jest dokument wydany przez marszałka województwa, w którym mieści się konkretna agencja pracy tymczasowej. Warto zacząć od research’u w Internecie, które jest możliwe po wpisaniu frazy „agencja pracy tymczasowej”. Będziemy mogli zobaczyć dużą liczbę wyników wraz z adresem i numerem kontaktowym.

Podatek z zagranicy: co trzeba zrobić, by uzyskać zwrot?

Każda osoba, która pracowała zagranicą, jest zobowiązana do rozliczenia się z fiskusem. Ma to swoje pozytywne strony, ponieważ w takiej sytuacji – tak jak w przypadku pracy w kraju – możliwe jest otrzymanie zwrotu części pieniędzy, które zostały zapłacone w ramach podatku. Co trzeba zrobić, by było to możliwe?

 

Kraj pracy a podatek z zagranicy

 

Dużo zależy od tego, w jakim kraju pracowała dana osoba. Ponadto ważne jest to, czy praca była wykonywana poza granicami kraju, czy może pracownik cały czas rezydował w Polsce, a tylko otrzymywał wynagrodzenie od zagranicznej firmy (np. pracował zdalnie i wykonywał konkretne projekty). Rozliczeniu w Polsce podlegają także każde przychody, które ostały uzyskane poza granicami kraju. Przed przygotowaniem PIT-u należy sprawdzić, jakie zasady obowiązują, jeśli chodzi o państwo (lub państwa), z którego uzyskiwany był przychód.

 

Podatek z zagranicy a rezydencja podatkowa

 

Wszystko też zależy od tego, ile dana osoba przebywała w kraju, a ile poza jego granicami. Jeśli w Polsce była łącznie mniej niż 184 dni w roku to może się okazać, że w ojczyźnie nie musi rozliczać się z podatków. Chodzi oczywiście o rezydencję podatkową. Dana osoba jest rezydentem polskim, jeśli na terenie Polski ma centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku.

 

Praca za granicą

 

Jeśli jednak dana osoba jest rezydentem, to rozlicza się w Polsce. Po powrocie z pracy zarobkowej należy zapłacić zaliczkę na podatek z zagranicy w Polsce. Konieczne jest uiszczenie odpowiedniej kwoty do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym był powrót do kraju. Zaliczkę wpłaca się na konto Urzędu Skarbowego. Deklarację podatkową należy z kolei złożyć do końca 30 kwietnia kolejnego roku. Prawdopodobnie będzie to druk PIT-36, a nie PI-37, tak jak ma to miejsce zwykle. W razie pytań związanych ze sposobem rozliczania pracy za granicą pomocna może okazać się konsultacja z US.

WFS w Małopolsce – czyli śniadania networkingowe w Krakowie

Współpraca Fundamentem Sukcesu to klub networkingowo-rozwojowy, który działa na terenie całej Polski, zrzeszając przedsiębiorców z różnorodnych branż. Uczestnictwo w organizacji daje szereg korzyści – od poznawania ciekawych osób, po zawiązywanie z nimi efektywnych i długotrwałych współprac. Jeśli sam prowadzisz działalność w województwie małopolskim, skorzystaj z okazji i wybierz się na event WFS organizowany właśnie w Krakowie.


Śniadanie networkingowe WFS Kraków

Śniadanie networkingowe to świetna okazja na spotkanie się w gronie osób, które tak jak Ty chcą się stale rozwijać i są nastawione na sukces. Spotkania odbywają się we wczesnych godzinach porannych, od 6:45 do 10, według ściśle określonego planu, który umożliwia m.in. wymianę wizytówek, krótką prezentację uczestnika i prowadzonej przez niego działalności oraz bliższe zapoznanie się z rolą i celami samej organizacji WFS.


Dla kogo takie spotkanie?

Eventy są organizowane z myślą o przedsiębiorcach, którzy gotowi są na współpracę oraz w razie takiej potrzeby- pomoc biznesową innym członkom klubu.

Networking w Krakowie ma sens, nie mówiąc już o całej Małopolsce! To duże miasto, w którym skupia się wiele mniejszych i większych firm. Jeśli jesteś zainteresowany, nie zwlekaj z decyzją, ponieważ ilość miejsc na każde ze spotkań jest ograniczona.

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych

Ubezpieczenie w każdej postaci zawsze jest korzystnym rozwiązaniem. Dzięki ubezpieczeniu OC pojazdów w momencie, kiedy spowodujemy jakikolwiek wypadek z udziałem osób trzecich, nie będziemy musieli martwić się wypłatą zadośćuczynienia poszkodowanemu. Koszt ten będzie pokryty z ubezpieczenia. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Od roku 2003 podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, które mają na celu zabezpieczenie poszczególnych gospodarstw przed ich zamknięciem w wyniku różnych zdarzeń losowych. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym ubezpieczeniom, aby przekonać się do zasadności ich obowiązku.

Najważniejsze ubezpieczenie rolnicze

Jednym z najważniejszych ubezpieczeń, które są dla rolników obowiązkowe, będzie ubezpieczenie gospodarstw rolnych od różnorodnych zdarzeń losowych. Musimy zdać sobie sprawę z faktu tego, iż gospodarstwa rolne są narażone na wszelkiego rodzaju wichury, gradobicia, pożary, a nawet powodzie, które mogą doszczętnie zniszczyć wszystkie zabudowania. Bez możliwości ich odbudowy, dalsze prowadzenie gospodarstwa byłoby w tym przypadku niemożliwe. Wobec tego ubezpieczenie będzie tutaj jak najbardziej korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym gospodarstwu przetrwać nawet tak poważne klęski żywiołowe, jak powódź. W zasadzie można powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników pojawiło się na skutek gigantycznej powodzi w roku 1997, jaka nawiedziła nasz kraj. W jej wyniku tysiące gospodarstw zostało doszczętnie zalanych wodą a zniszczenia sięgnęły milionów złotych. Niestety w tamtym czasie nie mieliśmy jeszcze obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, toteż mało które gospodarstwo było w jakikolwiek sposób ubezpieczone. Wobec tego większość gospodarstw, aby nie zbankrutować musiała zostać wsparta ze środków budżetu państwa, co było dość problematyczne.

Pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe

Poza ubezpieczeniem gospodarstwa, mamy do czynienia jeszcze z dwoma obowiązkowymi ubezpieczeniami dla rolników. Jest to ubezpieczenie OC rolnika oraz ubezpieczenie OC pojazdów rolnych.

 • Ubezpieczenie OC rolnika – gwarantuje wypłatę zadośćuczynienia osobom trzecim, które zostały poszkodowane bezpośrednio przez samego rolnika lub też przez jakąkolwiek osobę pracującą w gospodarstwie ubezpieczonego, w ramach prowadzenia gospodarstwa.

 • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – zapewnia bezpieczeństwo w razie zdarzenia kolizji drogowej maszyn rolniczych z innymi uczestnikami ruchu.

Warto tutaj jednak wspomnieć, iż nie wszyscy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) podlegają im tylko te gospodarstwa, które posiadają areał upraw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha i w całości lub części odprowadzają podatek rolny. Pozostałe gospodarstwa, będą mogły wykupić dane ubezpieczenia, niemniej jednak nie są do tego obowiązane w myśl ustawy.

Dlaczego należy planować koszty produkcji?

Udany biznes to taki, który niezaprzeczalnie przynosi wymierne zyski do poniesionych kosztów produkcyjnych. Planowanie kosztów produkcji powinno być stale kontrolowane, aby nie dopuszczać do marnotrawstwa, jak również w celu ograniczenia kosztów. Stały nadzór pozwala na dopasowanie odpowiedniej technologii oraz ilości surowców, tak aby cały proces był ciągły i nie przynosił strat.

Kontrola produkcji

Jej głównym celem jest wyznaczenie ilości produktów, jakie powinny zostać wytworzone w danym czasie produkcyjnym. Strategiczne podejście do działań pozwala na maksymalne wykorzystanie siły roboczej oraz usprawnienie działania zintegrowanego. Cały proces produkcyjny rozpoczyna się od marketingu. To tam powstają badania społeczne i ustalany jest popyt na poszczególny produkty, a następnie definiowana podaż firmy. Kolejnym etapem zarządzania produkcją są zasoby magazynowe. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i ustaleniu kosztów surowców precyzowana zostaje cena produktu. W szczegółowym kontrolowaniu dużą rolę gra również współpraca z kontrahentami i znalezienie optymalnej opcji dostaw w najniższej cenie. Dużym zaangażowaniem cieszy się również dział kadr i księgowość, ponieważ siła robocza na hali produkcyjnej również przyczynia się do ponoszenia kosztów, co zwiększa cenę produktu końcowego. Za planowanie najkorzystniejszej produkcji odpowiedzialna jest więc cała firma. Należy jednak zadbać o prawidłowy przepływ informacji, a my wiemy jak.

Program do planowania produkcji

Każda osoba w firmie musi systematycznie kontrolować cały proces produkcyjny, który ma ogromny wpływ na optymalizację strategii firmy. Program https://www.cfi.pl/produkcja/ jest profesjonalnym programem, który we właściwy sposób upłynni przepływ informacji. Każdy z pracowników mających dostęp do systemu, będzie w stanie kontrolować zasoby:

-magazynowe wraz z wykonaniem kolejnych zamówień,

-ilości wytwarzanych produktów wraz z drukowaniem etykiet,

-koszty zużycia energii i paliwa,

-amortyzację środków trwałych,

-koszty pracownicze związane z administracją i siłą roboczą i wiele innych czynników, które zwiększają koszty.

Jednym zdaniem, dzięki intuicyjnemu programowi uzyskujemy możliwość kontrolowania wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich mających wpływ na koszty produkcyjne. Optymalna kontrola Uzyskany przez każdy dział dostęp do programu daje szansę na pełną kontrolę. Podstawowy program Microsoft Excel nie jest w stanie sprostać wyzwaniu. Nie tylko utrudni przepływ danych, ale przede wszystkim nie pozwoli na kontrolę produkcji w skali roku, miesiąca, czy nawet tygodnia. Należycie dobrany program zoptymalizuje produkcję i ustawi ją na najwyższym poziomie.

3 świetnych mówców

Prowadzenie wystąpień publicznych to sztuka. Trudna sztuka. Dziś przyjrzymy się kilku postaciom, które opanowały tę cenną umiejętność. Czego możemy się od nich nauczyć?

Seneka Młodszy, rzymski filozof i pisarz jest autorem następujących słów: “Temu kto nie wie do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”. Dlaczego rozpoczynamy ten tekst właśnie od niego? Nie, nie dlatego, że jest jednym z 3 świetnych mówców, o których chcemy dziś opowiedzieć. Przytoczyliśmy te słowa przede wszystkim dlatego, że – jeżeli interesujesz się tematyką wystąpień publicznych – warto już na samym początku rozpocząć od określenia celu.

Droga prowadząca do wypracowania takiego poziomu umiejętności, dzięki któremu wszyscy wokół będą Cię podziwiać, wymaga nie tylko wiedzy, ale też treningu. Jeżeli określisz cel – może być to po prostu szybsze i bardziej skuteczne.

Mówcy, którzy inspirują

Na początek – dla jasności – musimy zaznaczyć, że przedstawianie mówców, których uważamy za świetnych (co najmniej) nie służy temu, by ułatwić Ci naśladowanie dobrych praktyk. Jednym z bardzo istotnych aspektów wpływających na skuteczne wystąpienie publiczne jest autentyczność. Pamiętaj, nie naśladuj – staraj się być otwarty na inspiracje oraz obserwację dobrych praktyk. Przejdźmy do przykładów! Czas przedstawić świetnych mówców!

Winston Churchill (ur. 1874 r., zm. 1965 r.) to słynny premier Wielkiej Brytanii, a także – choć wspomina się o tym znacznie rzadziej – laureat Literackiej Nagrody Nobla. Churchill świetnie operował słowem, by motywować żołnierzy do zmagania się z trudem wojny. W 1943 r. na konferencji w Casablance powiedział: “Będziemy bombardować terytorium Niemiec dzień i noc, coraz bardziej zaciekle, miesiąc po miesiącu będziemy zrzucać coraz większą liczbę bomb, pogrążymy naród niemiecki w rozpaczy większej niż ta, w której pogrążył on całą ludzkość”,

John F. Kennedy (ur. 1917 r.; zm. 1963 r.) był prezydentem Stanów Zjednoczonych, którego wyróżniał niesamowity sposób prowadzenia wystąpień. JFK potrafił być nie tylko bardzo dobitny w słowach (m.in. “Łatwo jest wygłaszać ostre przemówienia, szczególnie tym, którzy nie muszą ponosić odpowiedzialności.”). Jego wyróżnikiem było mówienie w sposób, który sprawiał, że słuchacze mieli wrażenie autentycznej, bezpośredniej rozmowy.

Abraham Lincoln (ur. 1809 r.; zm. 1865 r.) to kolejny z prezydentów Stanów Zjednoczonych – przez wielu uważany za najlepszego mówcę politycznego. Wygłoszona przez niego Przemowa gettysburska jest uważana za wzorcowy przykład retoryki politycznej.

Jak wygląda komunikacja w Trójmieście?

W sezonie letnim to właśnie trójmiasto należy do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wycieczek. Miasto to jest cenione nie tylko przez Polaków, ale i rzeszę turystów zza granicy – między innymi Niemców. Czy transport jest tam zoptymalizowany? Pokażmy, jak wyglądają lokalne usługi taxi Gdańsk ma ich wiele.

Możliwości komunikacyjne trójmiasta

Trójmiasto jest bardzo dobrze skomunikowane z resztą Polski. Docierają tam linie kolejowe z południa, wschodu i zachodu kraju – za pośrednictwem linii Gdańsk – Warszawa realizowane są połączenia z wykorzystaniem szybkich pociągów Pendolino, co pozwala pokonać trasę między stolicą, a wybrzeżem w zaledwie 3 godziny. Również istnieje międzynarodowe lotnisko, gdzie działa SKM i rozbudowane są usługi Gdańsk Taxi pochwalić się również może wyjątkowego rodzaju infrastrukturą drogową – zarówno trasą S7 łączącą Pomorze z Warszawą bezpośrednio, jak i autostradą A1, która pozwala na wygodne podróżowanie od granicy z Czechami, przez Łódź, Kujawy, aż do Trójmiasta.

Jak wygodnie poruszać się po trójmieście?

Komunikacja w obrębie wybrzeża jest bardzo dobra – szczególnie w komunikacji między miastami składowymi trójmiasta, jak i innymi ważnymi ośrodkami – Helem, Puckiem, Władysławowem istnieją połączenia za pośrednictwem Trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest to bardzo wygodny sposób transportu. Na terenie trójmiasta poruszać się można zarówno autobusami miejskimi, trolejbusami oraz tramwajami. Niedrogie i profesjonalnie realizowane są również usługi taxi Gdańsk należy do grona miast obsługiwanych również przez firmy carsharingowe oraz znane marki przewozów osób realizowanych za pomocą aplikacji mobilnych – znalezienie więc przewozu lub szybkie wypożyczenie samochodu nie powinno być absolutnie dla nas żadnym problemem.

Warto odwiedzić Trójmiasto i podróżować po nim i okolicy – do zwiedzenia jest wiele miejsc, a dzięki świetnej infrastrukturze nie jest to niczym skomplikowanym. Warto więc o tym pamiętać i odwiedzić piękne polskie Wybrzeże w ostatnich dniach lata!

Assessment Center / Development Center – jakie błędy popełniamy przy ocenianiu?

Błędy wynikające ze zbyt małej ilości informacji o osobie ocenianej: 

 

 • Ogólnikowość (efekt halo). Mając zbyt mało informacji kierujemy się ogólną, emocjonalną oceną wynikającą z pierwszego wrażenia. Jeżeli to wrażenie było pozytywne mamy wówczas do czynienia z efektem aureoli. Jeżeli osoba badana wywarła na nas negatywne pierwsze wrażenie pojawia się wówczas efekt diabelski. Polega to na tym, że  przy efekcie aureoli uznajemy, że oceniany ma wyższy, niż faktyczny poziom cech o których nie mamy informacji. Przy efekcie diabelskim zaniżamy swoja ocenę takich cech.
 • Ukryte teorie osobowości. Na skutek swoich doświadczeń często formułujemy sobie podświadomie teorie łączące ze sobą pewne cechy. Na przykład widząc osobę mówiącą szybko zakładamy, że jest ona nieuporządkowana albo uważamy, że osoby noszące okulary są inteligentne. Jest to nieświadomy proces i aby uniknąć tego efektu warto zadawać sobie pytanie „z jakiego konkretnie powodu przypisuję daną cechę tej osobie?”

 

Błędy powstałe na skutek zniekształcenia obrazu ocenianej osoby przez część informacji jakie posiadamy, mimo tego, że wiemy dostatecznie dużo o ocenianym:

 

 • Cechy centralne. Cecha centralna to taka, którą uważamy za szczególnie ważną u innych. Może to na przykład być otwartość. Często w  określonych zawodach funkcjonują  cechy centralne: skuteczność u handlowców, skrupulatność u księgowych. Popełniając błąd cechy centralnej oceniamy wyżej pozostałe cechy osoby badanej jeżeli ma ona wysoki poziom cechy centralnej, zaś jeżeli oceniany ma niski poziom tej cechy, to zaniżamy mu ocenę pozostałych cech.
 • Efekt kontekstu. Nasza ocena zmienia się pod wpływem dodatkowych informacji. Na przykład inaczej ocenimy brak punktualności u skutecznego pracownika , inaczej u mającego trudności z wykonaniem swoich zadań.
 • Efekt kontrastu. Polega na tym, że wyraźniej dostrzegamy i bierzemy pod uwagę informacje wyraźnie wyróżniające się z pośród innych. Na przykład spektakularny skandal wywołany przez ocenianego zazwyczaj wpływa na jego ocenę w życiu zawodowym.
 • Fundamentalny błąd atrybucyjny. Fundamentalny, bo zdarzający się bardzo powszechnie. Polega na tym, że porażki innych osób przypisujemy ich cechom wewnętrznym, w przypadku własnych porażek sądzimy, że to skutek czynników wewnętrznych. Oczywiście odwrotnie jest w przypadku sukcesów własne przypisujemy tylko swoim umiejętnościom i cechom natomiast cudze sukcesy tłumaczymy sprzyjającym okolicznościom zewnętrznym.

 

Błędy wynikające z kolejności napływania do nas informacji o osobie ocenianej:

 

 • Efekt pierwszeństwa. Polega na lepszym zapamiętywaniu informacji uzyskanych na początku. Może to być na przykład pierwsze wrażenie, jakie wywołał na nas pracownik w początkowym okresie pracy.
 • Efekt świeżości. Polega na lepszym zapamiętywaniu informacji uzyskanych
  w ostatnim okresie. Jest to jeden z najczęściej popełnianych błędów, kiedy oceniając pracownika obniżamy lub zawyżamy oceną pracownika pod wpływem jego ostatnich porażek lub sukcesów, pomijając jego pracę we wcześniejszych okresach.

 

Więcej o metodach Assessment Center / Development Center znajdziesz stronach Considero Consulting: https://considero.pl/assessment-center/ oraz https://considero.pl/development-center/

 

Najważniejsze cechy dobrze napisanej oferty handlowej

Pisanie ofert handlowych to dla wielu firm prawdziwa bolączka. Jak przedstawić ofertę swojej firmy w taki sposób, by potencjalny klient nie odrzucił jej na stos papierów, które można określić słowami: „szkoda wyrzucić, ale wiadomo, że w rzeczywistości nikt do nich nie zajrzy”. My chcemy przecież, aby nasza oferta pozostała w pamięci potencjalnego klienta i nie dawała o sobie zapomnieć. Jak napisać taką ofertę? Jakie są najważniejsze cechy dobrej oferty handlowej?

 

Dopasowanie treści do klienta i język korzyści

 

Język korzyści to określenie, które słyszał już chyba każdy, kto kiedykolwiek pracował w sprzedaży lub marketingu. Jak mantra powtarzana rada: „mów językiem korzyści” pojawia się co chwila w materiałach szkoleniowych dla tych branż. Niestety, nie oznacza to, że ta zasada jest powszechnie stosowana. Choć teoretycznie wiemy, że chodzi tutaj o odwołanie się do potrzeb klienta i przekonanie go, iż nasz produkt może je zaspokoić, często zatrzymujemy się na poziomie rozumienia. Tutaj jednak nie wystarczy rozumieć, należy przede wszystkim CZUĆ, o co w tym wszystkim chodzi. Do tego potrzebna jest empatia. Zastanów się chwilę, jakim człowiekiem jest twój klient, czego potrzebuje, czego się boi i o czym marzy. Klient nie marzy o twoim produkcie. Marzy o tym, by zaspokoić swoje potrzeby. Zastanów się, w jaki sposób twoja firma może mu w tym pomóc i napisz o tym. Pamiętaj o dopasowaniu komunikatu do twojej grupy docelowej. Czego potrzebują klienci należący do twojej grupy docelowej? Nie interesują cię „wszyscy ludzie”, ale ci, którzy są odbiorcami twojej oferty.

 

Używanie sformułowań zrozumiałych dla klientów

 

Jeśli twoim potencjalnym klientem jest specjalista z danej branży, nie musisz obawiać się, że użyjesz zbyt specjalistycznego języka, bo odbiorca zrozumie go bez problemu. Ba, taki język jest w tym przypadku wręcz wskazany, bo pokazuje, że sam jesteś specjalistą i wiesz, o czym mówisz. Co więcej, nie traktujesz swojego klienta jak laika, któremu trzeba wyłożyć wszystko „jak krowie na rowie”. Jeśli jednak twój klient nie jest specjalistą z twojej branży, fachowa terminologia może go zniechęcić. Nikt nie lubi „wyjść na głupka”, dlatego klient może nie dopytać o to, czego nie rozumie i od razu iść do konkurencji. Nie wiesz, czy język twojej oferty jest zrozumiały dla laików? Poproś o przeczytanie oferty jakąś osobę z rodziny lub spośród znajomych, która nie zna twojej branży i zapytaj, jak zrozumiała tekst oferty.

 

Konkrety, konkrety, konkrety

 

Długie, rozwlekłe wypociny o tym, że „jesteśmy najlepsi” nikogo nie zachęcą do skorzystania z oferty. Zamiast tego skup się na konkretach. Liczba wykonanych zleceń, zadowolone opinie powracających klientów, znane marki, dla których pracowałeś – to właśnie konkrety.