NEWSY

Certyfikacja ITIL

     Obecne czasy to okres ciągłego, bardzo szybkiego rozwoju usług IT. Branża rozwija się bardzo szybko ze względu na fakt, iż popyt na tego typu usługi rośnie w trybie geometrycznym. Rośnie też potrzeba zwiększania kompetencji specjalistów IT, ze względu na pojawiające się nowe wyzwania, które wymagają specyficznych umiejętności i wiedzy. Umiejętność zarządzania procesami IT jest obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji. Potwierdzeniem ich jest certyfikacja ITIL

Co to jest ITIL

     ITIL (ang. IT Service Management) to metodyka skupiająca w sobie zbiór zasad i reguł wykorzystywanych do zarządzania projektami IT. ITIL został stworzony, uspójniony oraz rozpropagowany w latach 80. Wspólne podejście do zarządzania projektami IT sprawiło, iż zarówno pojęcia, kryteria jakościowe w budowie oprogramowania IT, efektywne korzystanie z systemów informatycznych, jak i metodyka procesów IT otrzymała wzór, który jest wyznacznikiem proponowanych reguł zarządzania procesami IT. 

     Brytyjska organizacja zajmująca się standaryzacją procesów wprowadziła bibliotekę ITIL. Biblioteka ta skupia w sobie zbiór wszystkich wzorców, które mogą być niezbędne do efektywnego zarządzania infrastrukturą informatyczną. ITIL wyróżnia 11 procesów, które podzielone są na dwie główne kategorie: Service Delivery i Service Support. Service Delivery jest kategorią skupiającą wokół siebie reguły zarządzania projektem, ciągłością oraz dostępnością usług IT. Service Support natomiast zajmuje się relacjami z użytkownikiem końcowym oprogramowania IT. 

Co to jest certyfikat ITIL 

     Firma która zebrała zbiór praktyk ITIL, AXELOS który certyfikuje specjalistów IT egzaminując ich z przekroju praktyk składających się na ITIL. Certyfikat potwierdza, iż specjalista jest zaznajomiony z metodami ITIL oraz będzie w stanie wcielać je w realne projekty IT. Obecny rynek pracy w europie i na świecie zgłasza duży popyt na menadżerów projektów IT, a ów certyfikat potwierdza takie kompetencje pracownika. Jest to świetny krok, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, ale również poszerzyć horyzonty oraz doświadczyć nowych wyzwań. 

Jak zdać ITIL

By otrzymać certyfikacje ITIL potwierdzającą znajomość praktyk zarządzania projektami IT zgodnych z biblioteką, należy zdać odpowiedni egzamin. Składa się on z pytań jednokrotnego wyboru. 65% odpowiedzi poprawnych gwarantuje nam zdanie egzaminu. Do egzaminu można przygotować się praktycznie, aktywnie pracując w branży IT oraz realizując projekty IT. Drugą możliwością jest uczestnictwo ze specjalnie przygotowanych kursach ITIL Foundation (organizowanych między innymi przez ICAN institute oraz MIT), które zaznajomią kursanta z wszystkimi wymaganymi pojęciami oraz praktycznymi zastosowaniami reguł ITIL. 

Inhibitor korozji Warszawa – metoda walki z korozją

Korozję można zdefiniować jako wynik reakcji otaczającego środowiska na niezamierzoną zmianę materiału. Zazwyczaj mówiąc o korozji mamy na myśli korozję metali, ale inne materiały również mogą jej ulegać. My jednak zajmiemy się rdzewieniem metali.

Korozja jest jedną z głównych przyczyn strat w trakcie produkcji, transportu oraz przechowywania elementów, które są narażone na rdzę, np. przedmiotów ze stali, żelaza oraz innych metali i ich stopów.

Rdza takich elementów w trakcie magazynowania czy transportu może prowadzić do przebarwień powierzchni, jej matowienia oraz niszczenia wżerowego. Normalnym jest, że tlen i woda obecne są we wszystkich warunkach transportu oraz warunkach przechowywania przedmiotów, dlatego zabezpieczenie ich przed korozją jest konieczne już na etapie pakowania i przechowywania metalowych części. Efekty rdzewienia często pojawiają się po wyprodukowaniu przedmiotów, a przed dostarczeniem ich odbiorcy.

W takich przypadkach najczęściej stosuje się powłoki polimerowe z polietylenu niskiej gęstości lub pakowanie elementów metalowych w warunkach próżniowych, jak ma to miejsce na przykład w przemyśle elektronicznym. Ta metoda jest niezwykle kosztowna.
Innym rozwiązaniem przynoszącym zamierzone efekty są powłoki ochronne i środki ochrony czasowej.
Kolejną, równie skuteczną metodą walki z procesem rdzewienia jest wprowadzenie zabezpieczenia w postaci inhibitora. Inhibitor korozji Warszawa, który nawet w niewielkich ilościach w dużym stopniu zmniejsza szybkość rdzewienia w środowisku korozyjnym. W środowiskach wilgotnych korozja metali ma charakter elektrochemiczny i dlatego zastosowanie inhibitorów korozji polega na zmianie potencjału elektrodowego metalu. Ma to na celu zapobiegnięcia lub chociażby ograniczenia jego rozpuszczania.

 

Zadzwoń:
+42 633 53 73

Zobacz stronę:
http://www.excor.pl/pl/kontakt
inhibitor korozji Warszawa

Dojazd:

Opinie Google Maps – poprawa wizerunku firmy

Pokazując, że Twoja firma jest aktywna w internecie, masz szansę na to, by zwiększyć motywację klienta, by wystawił opinię – zwłaszcza tą pozytywną. Szansa na pojawienie się dobrych komentarzy zwiększa się, jeżeli klienci widzą, że profil Google Maps jest przez kogoś prowadzony. Do swojej wizytówki, warto więc dodać wszystkie ważne informacje. Tak więc nie może zabraknąć w niej adresu, numeru telefonu, nazwy, kategorii firmy, adresu www, opisy firmy, a także godzin pracy. Warto również zadbać o to, by każdy zadowolony klient dostał informację, że może wstawić opinie Google Maps. Musisz wiedzieć, że jeżeli tego nie zrobisz, to z pewnością nawet nie przyjdzie mu to do głowy. Pamiętaj również, że zrobisz pozytywne wrażeni, jeżeli będziesz odpowiadać na każdą opinię. To sprawi, że klienci zauważą, że wizytówka jest przez Ciebie regularnie odwiedzana, a co więcej interesuje Cię ich zdanie.

 

Pozytywne opinie w Google Maps

 

To oczywiste, że każdemu właścicielowi przedsiębiorstwa zależy na tym, by opinie w Google Maps zawsze były pozytywne. To właśnie dzięki nim Twoi potencjalni klienci mają szansę dowiedzieć się, że świadczone prze Ciebie usługi są pozytywnie oceniane. Im więcej takich komentarzy, tym większe masz szansę na to, że więcej osób zdecyduje się na zgłoszenie się właśnie do Twojej firmy. Pamiętaj, by odpowiadać na każdą pozytywną opinie w Google Maps. Wystarczy nawet „dziękujemy”, a dzięki temu więcej klientów zdecyduje się na pozostawienie po sobie komentarza.

 

Negatywnie opinie w Google Maps

 

Nie warto ignorować negatywnych komentarzy. Najlepiej brać pod uwagę to, że klient wystawił niepochlebną opinii w zły dzień. Znacznie lepiej odpowiadać na negatywne opinie w Google Maps, gdyż dzięki temu, dajemy znać, że akceptujemy również te negatywne komentarze i podchodzimy do tego z profesjonalizmem.

Rachunkowość w firmie – o czym pamiętać

Rachunkowość w firmie składa się z wielu elementów takich jak prowadzenie księgowości, przygotowywanie sprawozdań finansowych, kalkulacji kosztów i zysków oraz interpretacji danych. Wszystkie te elementy pozwalają firmie funkcjonować zgodnie z prawem, a także działać wydajniej i oszczędniej. Poprawne prowadzenie rachunkowości ułatwia codzienne prowadzenie biznesu, a także porządkuje firmowe finanse. Dokładna ewidencja przynosi wymierne zyski. Jednak, aby tak było, rachunkowość trzeba prowadzić poprawnie. O czym należy pamiętać?

 

Czym jest rachunkowość?

 

Najprościej mówiąc, rachunkowość jest sformalizowanym systemem zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, umożliwiającym uzyskiwanie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie decyzji. Prowadząc ją, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych takich jak np. sprzedaż, zakupy, wypłacanie wynagrodzeń, naliczanie i opłacanie podatków itd. Rachunkowość może mieć różne odmiany. Wyróżnia się rachunkowość finansową, zarządczą, podatkową, budżetową czy bankową. W trakcie jej prowadzenia powinno się stosować podstawowe zasady takie jak np. ciągłości, współmierności, kontynuacji działalności.

 

Rachunkowość w praktyce

 

Rachunkowość w firmie ma też wiele wymiarów praktycznych. Regulowane są one przez prawo. Zapisy ustaw dbają o to, aby przedsiębiorcy przekazywali informacje handlowe i ekonomiczne osobom, podmiotom i instytucjom, które są zainteresowane działalnością danej firmy. W praktycznym wymiarze oznacza więc:

 

 • Prowadzenie polityki rachunkowości, czyli rejestracji zdarzeń gospodarczych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Wykonywanie okresowej wyceny stanu aktywów i pasywach;
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych;
 • Gromadzenie i przechowywanie informacji.

 

Wśród zadań firmowej rachunkowości znajduje się także elektroniczna wysyłka deklaracji skarbowych. W zależności od prowadzonej działalności przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczania do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L. Deklaracje te można przesyłać online, ponieważ nie wymagają one podpisu osoby składającej, również podpisu elektronicznego. Sposobem na ich proste przygotowanie i wysłanie jest korzystanie z narzędzi do księgowości online. Pozwalają one również na dostarczenie sprawozdania oraz deklaracji przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Polityka rachunkowości w firmie

 

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje każdą jednostkę do stworzenia zasad rachunkowości. Są one niezbędne bez względu na to, czy księgowość prowadzona jest przez wewnętrzny dział, zajmuje się nią zewnętrzne biuro rachunkowe, czy też sprawy księgowe prowadzi się samodzielnie. Polityka rachunkowości pozwala na indywidualne dopasowanie niektórych przepisów do potrzeb przedsiębiorstwa. W efekcie tego osiąga się większą precyzyjność w sprawozdaniach finansowych, które powinny być sporządzane zgodnie z zapisami tego dokumentu.

 

Politykę rachunkowości powinno się opracować tak, aby uwzględniała wymagania ustawy i rozporządzeń, a dodatkowo odniosła się do specyfikacji danej firmy. Pozwoli to wprowadzić porządek i usystematyzuje pracę osób odpowiedzialnych za księgowość. Obowiązek stworzenia takiego dokumentu oraz jego późniejszej aktualizacji spoczywa na właścicielu przedsiębiorstwa. W praktyce jednak dokument sporządzany jest przez księgowego lub biuro rachunkowe. Firmowa polityka rachunkowości powinna zawierać:

 

 • plan kont firmowych
 • sposób obiegu, przechowywania oraz archiwizacji dokumentów finansowych
 • sposób księgowania kosztów z poprzedniego roku podatkowego, realizowanych w roku następnym
 • sposób amortyzowania środków trwałych

 

W polityce rachunkowości powinny znaleźć się także informacje regulujące poniższe kwestie:

 

 • jaki jest rok obrotowy w danej organizacji i jakie są jego okresy sprawozdawcze
 • podział kosztów związanych z działalnością programową i administracyjną
 • dokumentowanie operacji za pomocą dowodów księgowych
 • sposób inwentaryzacji
 • archiwizacja dokumentów oraz okres ich przechowywania
 • udostępnianie / przekazywanie danych oraz dokumentów osobom trzecim
 • zasady amortyzacji
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • sposób prowadzenia ewidencji zapasów
 • ustalenia wyniku finansowego
 • zasady wyceny aktywów i pasywów
 • system przetwarzania danych system zabezpieczania dokumentów.

 

Jak przyśpieszyć swój komputer – Serwis Dell Warszawa?

Pewnie zauważyliście już, że po paru latach użytkowania wasz komputer
nie działa tak szybko, jak wtedy, gdy był nowiutkim sprzętem. Nie ma w
tym nic dziwnego, wiele programów, które działają w tle oraz multum
zapisanych w pamięci w plików, o których już dawno zdążyliśmy
zapomnieć, zabierają komputerowi moc. A więc od czego zacząć swoje
porządki?
Pierwszym krokiem powinno być przeskanowanie swojego komputera
programem antywirusowym. Każdy z nas powinien zabezpieczyć swoją
maszynę takim o to programem. W Internecie możemy znaleźć mnóstwo
darmowych antywirusów, najpopularniejsze z nich to Avast! Free Antivirus
oraz Kaspersky Free. Jeżeli dotychczas nie mieliście zainstalowanego
żadnego z powyższych programów, a wasz komputer zdaje się już być u
kresu swojego żywota watro zgłosić się po pomoc. W przypadku
formatowania na własną rękę możemy usunąć na przykład pamiątkowe
zdjęcia lub filmy z rodzinnego wyjazdu. Serwis Dell Warszawa może nam w
tym pomóc.
Kolejnym krokiem będzie odinstalowanie niepotrzebnych programów.
Możemy to zrobić w panelu sterowania, w zakładce programy. Pewnie
znajdziecie tam mnóstwo starych gier lub programów, z których zdarzyło
wam się skorzystać tylko raz. Taki bałagan bardzo spowalnia dysk twardy i
pamięć. Pamiętajcie także o opróżnieniu kosza, gdy będzie już po
wszystkim.
Zaraz po usunięciu zbędnych aplikacji, ale także obrazów i filmów, pora na
program do czyszczenia. Polecam tutaj CCleaner, który jest zupełnie
darmowy. Wiele aplikacji pozostawia po sobie niepotrzebne pliki, których
najlepiej jest się jak najszybciej pozbyć. Program usuwa także ciasteczka
oraz pliki tymczasowe, ponadto optymalizuje prace laptopa takiego jak Asus czy Lenovo.
Ostatnim już krokiem będzie fizyczne wyczyszczenie wnętrza obudowy
naszego PC`ta, nie zaleca się tutaj stosowania odkurzacza, ponieważ
ładunek statyczny może zgromadzić się na dyszy. Powinniśmy delikatnie
pozbyć się nagromadzonego kurzu, dzięki sprężonemu powietrzu i
alkoholu. Zwróćcie szczególną uwagę na wentylator i jego okolice,
powinien być jak najbardziej czysty i przepustowy. Całe czyszczenie warto
powtarzać co 2 – 3 miesiące.

Zadzwoń:
+22 6666 160

Odwiedź stronę:
https://www.ratujlaptopa.pl/bezplatna-wycena.html/
Serwis Dell Warszawa

Dojazd:

Nowoczesne balustrady

Nowoczesne balustrady są elementem użytkowym i dekoracyjnym. Dobrze dobrane mogą podkreślić styl wnętrza i stać się jego prawdziwą ozdobą. Zarówno we wnętrzach, jak i na balkonach, czy tarasach, spotykamy się z różnego rodzaju materiałami balustrad. Do tej pory, jednym z najpopularniejszych materiałów na balustrady było drewno. Obecnie obserwuje się różne trendy, które sprawiają że klatki schodowe i balkony zyskują bardziej nowoczesnego charakteru.

Tendencje w projektowaniu

Coraz bardziej popularne stają się nowoczesne balustrady stalowe. Mogą być one wykonane na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest najbardziej typowa balustrada z profili stalowych. Pomiędzy profilem dolnym i profilem górnym o większym przekroju, który stanowi poręcz, rozpięte są wąskie pręty pionowe. Taka balustrada, pomimo nowoczesnego materiału, jest na tyle klasyczna, że będzie pasować do większości współczesnych wnętrz. Profile stalowe mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z wzornika, dzięki czemu balustrada może być dopasowana do każdego pomieszczenia. Także profile wypełniające przęsła mogą być ułożone w dowolny sposób. Najczęściej spotyka się profile pionowe, ale mogą być one ułożone w poziomie, w kratę, czy w dowolnej fantazyjnej formie. Kolejnym rodzajem balustrady stalowej jest ta wykonana z arkuszy blachy pełnej, spawanej na łączeniach. Balustrada taka jest bardzo surowa w wyrazie, dlatego świetnie sprawdzi się we wnętrzach industrialnych. Może także stanowić ciekawy akcent w bardziej przytulnych wnętrzach. Stalowa balustrada pełna dobrze współgra z lekką stalową konstrukcją schodów, ale też z betonowym biegiem monolitycznym. Ostatni z wariantów balustrady stalowej to połączenie dwóch powyższych rozwiązań. Balustrada podzielona jest na oddzielne przęsła, a w każdym z przęseł znajduje się arkusz perforowanej blachy stalowej. Taka perforacja może przybierać różne formy i kształty. Procent przezierności balustrady także może być zmienny.

Oprócz balustrad stalowych, wciąż dużą popularnością cieszą się balustrady szklane. Te sprawdzają się świetnie szczególnie na zewnątrz budynków. Nie przysłaniają architektury i nie blokują dostępu światła do pomieszczeń, nawet na małych balkonach.

 

Zróżnicowane znaki towarowe w świetle współczesnego prawa

Znak towarowy podlega ochronie prawnej, co zapewnia ustawa, a otrzymuje się go roboty zgłoszenia do urzędu patentowego. Znaki towarowe są bardzo zróżnicowane i obecnie wymyśla się coraz to nowe formy ich prezentację.

 

System zgłoszeniowy stał się już nie dopasowany do realiów, bo wymagał rysunku znaku towarowego. Należy jednak podkreślić że nie wszystko dało się pokazać z pomocą obrazu.

 

Przedstawiamy nietypowe znaki towarowe, które nie mogą zostać zaprezentowane z pomocą obrazu.

 

Niektóre rzeczy mogły zostać przedstawione jedynie w postaci fonicznej – na przykład dżingle, krótkie dźwięki czy melodie firmowe. Do tego warto wskazać prawdziwe perełki – jak chociażby oddech Darth Vadera z Gwiezdnych Wojen.

 

Inne da się pokazać jedynie w ruchu – będą to gesty, animacje, czy wizualizacje. Warto podkreślić, że ich kreacja musi być unikatowa i nie może być powszechnie używana.

 

Te wszystkie elementy muszą być pokazywane w formie pokazu slajdów. Co ciekawe Europejski Urząd Informacji Patentowej zezwala na przedstawianie patentów w formie animacji, co wyklucza niedopowiedzenia i ułatwia kontrolowanie naruszenia znaku.

 

Zapachy są kolejną grupą w której nie da się zaprezentować w postaci graficznej. Oczywiście niektóre z nich mogą być podobne do rebusu, ale warto podkreślić że obecnie też tego typu znaki towarowe są rejestrowane. Kultowe stało się oznaczanie piłek do tenisa zapachem świeżo ściętej trawy. Mniej popularne zaś będzie oznaczenie rzutek zapachem piwa.

 

Szukając sposobu na zastrzeżenie nietypowych oraz typowych znaków towarowych, warto skonsultować się z biurem patentowym : https://www.traset.pl/o-nas/

 

Elementy znaku towarowego często jest kolor. Sam w sobie kolor  może być Znakiem Towarowym ale głównie na przestrzeni wybranej branży. Zwykle wiąże się z kompleksowym projektem, który jest już elementem zastrzeżonym – np. logo. O ile kolor można oddać w projekcie rysunkowym to warto pamiętać że na różnych materiałach wygląda inaczej. Dlatego ten kolor specyfiku je się według powierzchni na której jest nanoszony. Głównie będą to systemy kolorów komputerowych RGB oraz drukowanych CMYK.

 

Kolejne rodzaje nietypowych znaków towarowych są hologramy. Hologramy zmieniają swój wygląd zależnie od pozycji obserwatora. W Stanach korzysta się z nich jako z bilbordów drogowych. U nas głównie służą za ozdoby na lodówkę. Tego typu oznaczenia mogą być przedstawione z pomocą grafiki dużo lepsze jest przedstawienie w formie animacji.

 

Za opracowanie tekstu dziękujemy kancelarii Traset

Przemówienia publiczne w kilku krokach

W swoim życiu nie jednokrotnie będziemy występować i przemawiać publicznie. Tak naprawdę zaczynamy już w przedszkolu od różnego rodzaju przedstawień, a kończymy na prezentacjach przed zarządem firmy. Na pewno większość z nas w szkole z zapałem i zaangażowaniem podchodziła do swoich występów. Jak mówi przysłowie „Im dalej w las, tym więcej drzew” tak też w dorosłym życiu sporo z nas poważniej podchodzi do przemówień. Niestety zbytnia powaga i duża ilość tekstu do przekazania w krótkim czasie skutkuje tym, że publiczność się nudzi i nic nie zapamiętuje. Może więc warto to zmienić, wnosząc do naszego przemówienia trochę tego dziecięcego luzu i tym samym sprawić, abyśmy zostali zapamiętani na długo?

Dobre przygotowanie to podstawa!

Dobre przemówienia publiczne jest w stanie zepsuć słabe przygotowanie lub jego brak. Nie ma znaczenia, jak biegły jesteś w swojej dziedzinie, i tak zawsze warto dobrze się przygotować. Przed wystąpieniem ustal kilka istotnych kwestii:

 • Kto będzie odbiorcą,
 • Jakie mają wobec ciebie oczekiwania,
 • Ile czasu masz na prezentację.

Przygotowany scenariusz Twojego przemówienia pozwoli Ci rozłożyć wszystko w czasie oraz zmniejszy ryzyko zmiany tematu bądź zbyt obszerne go omawianie. Takim sposobem unikniesz marnowania czasu słuchaczy, a także swojego.

Ważne też, jest to, aby całe wystąpienie mieć w głowie. Czytanie z kartki lub ze slajdów obniża Twoją wiarygodność, a przecież nie o to chodzi!

Wesprzyj się prezentacją multimedialną. Każdemu łatwiej przyswoić informacje, kiedy może je widzieć i słyszeć jednocześnie. Pamiętaj jednak, aby tekstu na slajdach było jak najmniej! Zamiast nudnych statystyk odnieś się do przykładów ze swojego życia. Postaw również na dobry początek i koniec.

Zapamiętaj! Przemówienia publiczne nie są tylko dla tych, którzy mają do tego talent. Wszystko da się wyćwiczyć i na wszystko przyjdzie czas!

 

Węże wykorzystywane w przemyśle spożywczym – charakterystyka

Dawno już w zapomnienie odeszły czasy, kiedy to gumowe węże i szlauchy stosowane były wyłącznie do transportu na znaczne odległości wody, która to służyła do podlewania roślin czy też usuwania zanieczyszczeń z powierzchni przemysłowych. Obecnie dzięki dostępności wysokiej jakości materiałów oraz znacznemu postępowi technologicznemu, mogą one być wykorzystywane w wielu innych dziedzinach.

Co interesujące, węże różnego rodzaju znalazły zastosowanie także w branży spożywczej. Szczególną popularnością cieszą się one przede wszystkim w sektorze przetwórstwa nabiału oraz fabrykach specjalizujących się w produkcji olejów, jako że nadmienione produkty znacznie ułatwiają transport pomiędzy poszczególnymi sektorami zakładu produkcyjnego mleka, serwatki, tłuszczów (zarówno roślinnych jak i zwierzęcych), czy gotowych już olejów, które następnie przelewane są do opakowań i wysyłane do sklepów.

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli zakładów FAGUMIT, węże spożywcze, muszą być wykonane z materiałów wysoce higienicznych oraz uniemożliwiających osadzanie się na ściankach wewnętrznych transportowanych surowców, bowiem mogłoby to prowadzić nie tylko do ich zatykania się, ale także do gromadzenia się wewnątrz regularnie stosowanych węży znacznych ilości kultur bakterii, co z kolei mogłoby negatywnie odbić się na jakości produktu finalnego.

Ciekawostką, która z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników napojów wyskokowych jest fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat opracowane zostały specjalne węże umożliwiające transport wina i substancji alkoholowych mu podobnych, co z kolei znacznie przyspiesza cały proces produkcyjny jednocześnie nie przyczyniając się pogorszenia smaku czy aromatu trunków. W zakładach specjalizujących się w produkcji wina wykorzystywane są węże, których ścianki wewnętrzne nie reagują w jakikolwiek sposób z transportowaną cieczą, a dodatkowo wytwarzane są z wysoce wytrzymałych materiałów, dzięki czemu ryzyko ich przerwania się, zgięcia, czy rozszczelnienia w najmniej odpowiednim momencie minimalizowane jest niemalże do zera.

Pomimo faktu, że wyroby takie nie muszą charakteryzować się tak wyśrubowanymi właściwościami jak ma to miejsce na przykład w przemyśle ciężkim, to eksperci jednogłośnie potwierdzają, że zakład implementujący je w swoim systemie produkcyjnym zapomnieć powinien o oszczędnościach – pochodzące z niesprawdzonych źródeł oraz powstające z niskiej jakości materiałów węże do transportu produktów spożywczych mogą nie gwarantować optymalnej szczelności i przepustowości, prowadząc do zaburzenia smaku oraz konsystencji produktu finalnego, a w rezultacie – zniechęcenia konsumentów do danej marki. Pomimo, że element ten wydawać się może nieistotny, to może on zaważyć na odbiorze przedsiębiorstwa na rynku, co w czasach niezwykle silnej konkurencji może niejednokrotnie postawić może nawet pod znakiem zapytania możliwość dalszego oferowania klientom wytwarzanych wyrobów. Z uwagi na ten fakt producenci coraz częściej decydują się na wytrzymałe, wykonane z najwyższej jakości materiałów i gwarantujące optymalną przepustowość szlauchy przemysłowe dedykowane branży spożywczej.