Kluczowe czynniki dla linii produkcyjnych

Utrzymanie ruchu jest wymagającym procesem, który sprowadza się do stałej kontroli, nieuniknionej modernizacji oraz aktualizacji oprogramowania.

 

Powłoka oprogramowania bardzo ważna jest oczywiście hardware – czyli cały sprzęt potrzebny do sprawnego działania urządzeń na liniach produkcyjnych.

 

Maszyny i urządzenia podlegają cyklicznym przeglądom, a także wymagają zespołu Techników którzy na miejscu obserwują ich działanie. Proces wspomagany jest przez liczne czujniki, które również muszą sprawnie działać.

 

Nie warto oszczędzać na atestowany oprogramowaniu i sprzęcie. Wszelkie awarię wiąże się nie tylko z wysokimi obciążeniami finansowymi związanymi z ich nagłą naprawą, ale także wstrzymują ruch, który często jest obarczony terminowymi kontraktami.

 

Utrzymanie ruchu to zadanie dla profesjonalnej firmy z dużym doświadczeniem, specjalizacją w danym typie oprogramowania czy podzespołów, a także doskonałym podejściem do klienta które pozwoli zrozumieć jego potrzeby. W ostateczności ten czynnik jest najważniejszy do sprawnego działania linii produkcyjnej

 

Oryginalne części zamienne, pochodzące najczęściej od producentów sprzętu są z reguły dużo bardziej dopasowane, wykonany z lepszych stopów metali, a także wykazują parametry odpowiednie do eksploatacji. To pozwala na wieloletnie stosowanie niektórych części, dzięki czemu koszty serwisowania są znacznie mniejsze.

 

Obsługa serwisowa powinna funkcjonować na najwyższym poziomie – to znaczy, rzetelnie kontrolować czujniki, stany urządzeń, wykonywać regularne przeglądy zgodnie z procedurami, a także reagować na zmiany.

 

To ostatnie zagadnienie jest szerokie, dlatego zespole serwisowym zawsze powinna być osoba decyzyjna, która może ulepszyć proces – dostosować go do nowej rzeczywistości.

 

Warto podkreślić że w przypadku realizacji usług zewnętrznych należy troszczyć się o prawa zastrzeżone. Dlatego firma wykonująca usługi serwisowe w związku z utrzymaniem ruchu powinna pracować zgodnie z zawartą umową i klauzulą poufności.

 

W codziennej pracy urządzeń bardzo ważna jest efektywność biznesowa, realizacja codziennego celu produkcyjnego, a także zachowanie bezpieczeństwa która jest kluczowa nie tylko dla ludzi ale także maszyn i wyrabianych towarów.

 

Procedury bhp są szczególnie ważne w długotrwałym unikaniu awarii. Nieuchronnie wiążą się z kadrą pracowników – to znaczy nie ma potrzeby zatrudnienia dodatkowych osób które zastępują skalę zwalniający się lub przebywających na L4 osobach.

 

Termin Maintenance w swoim założeniu obejmuje nie tylko sprawność działania maszyn, oprogramowania, ale też ludzi. Połączenie wszystkich tych trzech elementów daje dobre efekty biznesowe.

Robotyzacja firmy – szansa czy zagrożenie

Każda firma bez względu na rozmiar, kraj czy też branżę w jakiej działa funkcjonuje aby się rozwijać oraz generować zyski. Aby proces ten był ciągły właściciele powinni planować swoje działania w dłuższym horyzoncie czasu i skupiać uwagę na:

  1. zwiększaniu sprzedaży,
  2. obniżaniu kosztów,
  3. poprawie efektywności dotychczasowej pracy.

W ostatnim ze wskazanych punktów bardzo pomocna może okazać się robotyzacja firm. Robotyzowanie procesów z jednej strony pozwala na osiągnięcie znacznej przewagi konkurencyjnej, a zdrugiej strony przedstawia zakład jako miejsce nowoczesne i innowacyjne w oczach kontrahentów oraz współpracowników

Roboty w firmach

Bez względu na to o jakich robotach mowa można wyróżnić kilka ważnych czynników jakie wpływają na ich pracę. Są to mianowicie funkcje, środowisko pracy i zaplanowane zadania. W tym kontekście można wyróżnić 3 podstawowe grupy. Pierwsza to maszyny humanoidalne, druga grupa to maszyny usługowe i społeczne, natomiast trzecia to algorytmy do pracy biurowej.

Bez względu na to jaka część pracy będzie zastępowana robotami, firmy zyskują na tym działaniu w kwestii:

  • poprawy szybkości pracy
  • redukcji etatów
  • obniżeniu kosztów
  • niższej ilości błędów.

Jakie zagrożenie niesie ze sobą robotyzacja

Jak każdy postęp technologiczny i cywilizacyjny również roboty nie są rozwiązaniem, które wzbudza powszechny zachwyt i budzi zaufanie. Tak było również w przypadku elektryczności czy maszyn parowych niszczonych przez zagrożonych zwolnieniem pracowników.

Na pewno przy zatrudnianiu robotów bardzo ważny będzie opór dotychczasowej załogi. Warto na p[oczątku wyjaśnić pracownikom w jakim zakresie będą wykorzystywane maszyny i dlaczego tak jest.

Kolejnym problemem są kwalifikacje pracowników. Zazwyczaj osoby zatrudnione w firmach nie są przygotwane do współpracy z maszynami, do ich obsługi czy serwisu.

Uwzględniając powyższe zagrożenia roboty niosą ze sobą więcej pożytku niż strat. Dlatego już dziś warto zastanowić się w jaki sposób można wykorzystać je w biznesie. Zwłaszcza, że oferta jest szeroka zarówno jeśli chodzi o wynajem jak i sprzedaż robotów np. https://sprzedazrobotow.pl/

Tak adresowana oferta jest szansa dla biznesu zarówno tego małego jak i dużego.