Jak zoptymalizować koszty mediów w firmie?

Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent firmowego budżetu operacyjnego pochłaniają koszty zużycia energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych. Z racji tego, że ceny energii stale rosną, optymalizacja kosztów mediów jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem.

Gdzie znaleźć dodatkowe źródło oszczędności? Czy przy zachowaniu bieżącej struktury firmy i specyfiki działalności można obniżyć również koszty zużycia mediów? Oczywiście jest to możliwe i źródeł oszczędności, których nie widać gołym okiem warto poszukać za pomocą systemów ciągłego monitoringu.

Czy jakość energii elektrycznej ma wpływ na zużycie mediów i żywotność urządzeń?

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa w firmie na wysokość kosztów zużycia energii elektrycznej, jest jej jakość. Określana jest ona przez zbiór parametrów charakteryzujących zasilające napięcie, a także opisujących ciągłość zasilania odbiorcy.

Na żywotność urządzeń i niezawodność ich działania ma także wpływ jakość energii elektrycznej, która dostarczana jest do systemów automatyki oraz sterowania. Optymalizację kosztów można wykonać bardzo łatwo poprzez usunięcie problemów, które związane są z przepięciami, chwilowymi skokami oraz spadkami napięcia. Dotyczy to również wyższych harmonicznych prądów i napięć, które mają wpływ na całkowitą efektywność wyposażenia.

Jaki wpływ mają urządzenia na jakość energii elektrycznej?

Jakość energii elektrycznej uzależniona jest nie tylko od dostawców, ale również odbiorców. Za jakość odpowiadają bowiem wszystkie eksploatowane w firmach produkcyjnych odbiorniki elektryczne, które mogą przyczyniać się do pogarszania jakości energii w zakładzie produkcyjnym.

Na jakość po stronie odbiorcy wpływają zasady napięcia zasilającego oraz wyższe harmoniczne prądu i napięcia. Zjawiska te mogą powodować przegrzewanie się przewodów, przeciążenia i rezonanse, nadmierne grzanie i wibracje silników elektrycznych oraz wzrost rezystancji przewodów.

Optymalizacja kosztów w firmie wymaga podjęcia trzech kroków:

– monitorowania zaburzeń sieci,
– analizowania danych i optymalizowania zużycia energii,
– wprowadzenie ograniczeń, które zaburzają poprawne działanie sieci.

Czy warto optymalizować koszty mediów w firmie?

Optymalizacja kosztów mediów w firmie może bardzo dobrze wpłynąć na ilość zużycia energii oraz zwiększenie niezawodności urządzeń i wydajność produkcji. Poprawę efektywności energetycznej warto rozważyć nie tylko w sektorach, gdzie występuje największa energochłonność, ale w każdym przedsiębiorstwie, które poszukuje oszczędności na etapie produkcyjnym.

Poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zredukujemy wpływ naszej działalności na naturalne środowisko oraz staniemy się znacznie bardziej odporni na rosnące ceny. To wszystko pozwoli również zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku.