profesjonalne biuro rachunkowe poznań

Obowiązki biura rachunkowego wobec klienta

Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, wiążąca się również z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest z pewnością konieczność prawidłowego rozliczania należności podatkowych. Zaniedbania w tej kwestii mogą szybko doprowadzić do problemów z Urzędem Skarbowym, który za jakiekolwiek błędy zazwyczaj nalicza wysokie kary finansowe. Niestety zawiłości prawa podatkowego w naszym kraju powodują, że wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z fachowej pomocy, jaką oferuje renomowane biuro rachunkowe.

Obowiązki zaufanego biura rachunkowego.

Osoby zajmujące się tego typu działalnością można znaleźć już w każdym mieście, jednak zanim podpiszemy umowę o współpracy, warto sprawdzić, czy gwarantują odpowiedni poziom usług. Nie da się ukryć, że głównym zadaniem biura rachunkowego jest odciążenie klienta z prowadzenia księgowości. Taka pomoc pozwala mu skupić się na innych aspektach firmy, a jego odpowiedzialność będzie się ograniczała jedynie ewidencjonowania sprzedaży i gromadzenia wymaganej dokumentacji podatkowej, w postaci rachunków czy faktur. Ta dokumentacja jest następnie przekazywana pracownikom wybranego biura, którzy uzupełniają wszystkie ewidencje i księgo podatkowe. W tym miejscu zazwyczaj zaczynają się przysłowiowe schody, a praca ta wymaga odpowiednich kwalifikacji i olbrzymiej wiedzy z dziedziny księgowości.
Jest ona absolutnie niezbędna i najlepiej, jeśli osoby zajmujące się sprawami podatkowymi mogą się wylegitymować stosownym wykształceniem kierunkowym, najlepiej ekonomicznym. Takie umiejętności w połączeniu z dużym doświadczeniem zawodowym to gwarancja prawidłowego zaksięgowania wszystkich przychodów oraz rozchodów i zgodne z przepisami wypełnienie ksiąg handlowych czy innych ewidencji. Cała dokumentacja dostarczona przez klienta musi być we właściwy sposób chroniona i nie może być w żadnym przypadku udostępniana osobom do tego nieuprawnionym. Pracowników obowiązuje także pełna tajemnica służbowa, a ujawnienie informacji może pociągać za sobą konsekwencje natury prawnej. Muszą też pamiętać o regularnym informowaniu przedsiębiorcy o wysokości wszystkich jego należności podatkowych, a w miarę potrzeby powinni reprezentować go w sprawach spornych przed różnymi urzędami i instytucjami, takimi jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zabezpieczenie interesów klienta.

Biuro rachunkowe, zajmując się księgowością klienta, ponosi pełną odpowiedzialność za swoją pracę, a zakres tej odpowiedzialności określają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Dlatego warto sprawdzić, czy te, na które się zdecydowaliśmy, posiada odpowiednią polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Jest to obowiązkowe i w przypadku wykrycia nieprawidłowości w dokumentacji, zabezpiecza ewentualne roszczenia klienta, który musiał np. zapłacić wysoką karę. Może ubiegać się o jej zwrot, a biuro pokrywa ją właśnie z polisy, jednak trzeba pamiętać, że korzystanie z tego rodzaju usług nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności w przypadki kontroli skarbowej.
Powyższy artykuł powstał przy współpracy z firmą CredoTax – profesjonalne biuro rachunkowe Poznań, oferujące usługi księgowe oraz kadrowe dla małych i dużych przedsiębiorstw.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *