Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych

Ubezpieczenie w każdej postaci zawsze jest korzystnym rozwiązaniem. Dzięki ubezpieczeniu OC pojazdów w momencie, kiedy spowodujemy jakikolwiek wypadek z udziałem osób trzecich, nie będziemy musieli martwić się wypłatą zadośćuczynienia poszkodowanemu. Koszt ten będzie pokryty z ubezpieczenia. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Od roku 2003 podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, które mają na celu zabezpieczenie poszczególnych gospodarstw przed ich zamknięciem w wyniku różnych zdarzeń losowych. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym ubezpieczeniom, aby przekonać się do zasadności ich obowiązku.

Najważniejsze ubezpieczenie rolnicze

Jednym z najważniejszych ubezpieczeń, które są dla rolników obowiązkowe, będzie ubezpieczenie gospodarstw rolnych od różnorodnych zdarzeń losowych. Musimy zdać sobie sprawę z faktu tego, iż gospodarstwa rolne są narażone na wszelkiego rodzaju wichury, gradobicia, pożary, a nawet powodzie, które mogą doszczętnie zniszczyć wszystkie zabudowania. Bez możliwości ich odbudowy, dalsze prowadzenie gospodarstwa byłoby w tym przypadku niemożliwe. Wobec tego ubezpieczenie będzie tutaj jak najbardziej korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym gospodarstwu przetrwać nawet tak poważne klęski żywiołowe, jak powódź. W zasadzie można powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolników pojawiło się na skutek gigantycznej powodzi w roku 1997, jaka nawiedziła nasz kraj. W jej wyniku tysiące gospodarstw zostało doszczętnie zalanych wodą a zniszczenia sięgnęły milionów złotych. Niestety w tamtym czasie nie mieliśmy jeszcze obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, toteż mało które gospodarstwo było w jakikolwiek sposób ubezpieczone. Wobec tego większość gospodarstw, aby nie zbankrutować musiała zostać wsparta ze środków budżetu państwa, co było dość problematyczne.

Pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe

Poza ubezpieczeniem gospodarstwa, mamy do czynienia jeszcze z dwoma obowiązkowymi ubezpieczeniami dla rolników. Jest to ubezpieczenie OC rolnika oraz ubezpieczenie OC pojazdów rolnych.

  • Ubezpieczenie OC rolnika – gwarantuje wypłatę zadośćuczynienia osobom trzecim, które zostały poszkodowane bezpośrednio przez samego rolnika lub też przez jakąkolwiek osobę pracującą w gospodarstwie ubezpieczonego, w ramach prowadzenia gospodarstwa.

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – zapewnia bezpieczeństwo w razie zdarzenia kolizji drogowej maszyn rolniczych z innymi uczestnikami ruchu.

Warto tutaj jednak wspomnieć, iż nie wszyscy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) podlegają im tylko te gospodarstwa, które posiadają areał upraw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha i w całości lub części odprowadzają podatek rolny. Pozostałe gospodarstwa, będą mogły wykupić dane ubezpieczenia, niemniej jednak nie są do tego obowiązane w myśl ustawy.