Skup przepracowanego oleju w trosce o środowisko

 

Przepracowany olej silnikowy z warsztatów samochodowych, a także olej stosowany w przemyśle, stanowi odpad niebezpieczny zagrażający środowisku i żyjącym w nim organizmom. Jego utylizacja musi przebiegać godnie z wyznaczonymi normami, a obowiązek prawidłowego pozbycia się odpadu spoczywa na firmach, które go generują. Przepracowany olej można oddać do skupu lub skorzystać z wyspecjalizowanej firmy oferującej odbiór odpadu.

 

Czym dokładnie jest olej przepracowany? Jest to odpad sklasyfikowany jako niebezpieczny, co oznacza, że może on zagrażać środowisku, a także zdrowiu ludzi i zwierząt. Zużyty olej nie zawiera już składników mineralnych, a jedynie chemiczne dodatki, które pojawiają się w składzie dla polepszenia jego właściwości. Przedostanie się oleju zawierającego toksyczne związki chemiczne do gleby zagraża poważnym skażeniem wód gruntowych. Według niektórych źródeł litr zużytego oleju silnikowego może wystarczyć, by doszło do skażenia nawet milionów litrów wody.

 

Ze względu na swoją konsystencję substancje oleiste mogą także doprowadzać do zatykania kanalizacji i odpływów. Są to powody, dla których przepracowany olej stanowi dla wielu przedsiębiorstw szczególnie kłopotliwy rodzaj odpadu. Nie ma możliwości pozbywania się go poprzez wylewanie (na przykład do studzienki kanalizacyjnej) lub wyrzucanie. Takie postępowanie jest zagrożone karami finansowymi.

 

Co zatem zrobić ze zużytym olejem?

 

Odpad należy gromadzić w pojemnikach, które następnie możemy oddać w siedzibach zakładów utylizacyjnych gromadzących odpady. Odpowiedzialność za gromadzenie i transport w odpowiednich warunkach spoczywa jednak wówczas na właścicielu, czyli firmie, która wygenerowała odpad. Na rynku funkcjonują także firmy oferujące odbiór oleju i transport. Następnie odpowiadają za jego dalsze zagospodarowanie, czyli utylizację lub unieszkodliwienie (mogą wykonywać je we własnym zakresie lub odsprzedawać odpad innym firmom).

 

Skup przepracowanego oleju , jak to działa?

 

Korzystając z usług firmy oferującej skup przepracowanego oleju, z chwilą przekazania odpadu, przestajemy być jego prawnym właścicielem. Oznacza to, ze odtąd jego dalsze losy odpowiada firma odbierająca. Przy nawiązaniu współpracy z odbiorcą otrzymujemy najczęściej zbiornik, w którym gromadzony będzie olej przepracowany. Następnie, po zapełnieniu pojemnika, firm odbiera go w umówionym terminie i transportuje w odpowiednich warunkach, w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

 

Olej przepracowany posiada swoją wartość rynkową i po oddaniu do skupu może być najczęściej dalej wykorzystany, po oczyszczeniu i poddaniu odpowiednim procesom, takim ja rafinacja (oczyszczanie substancji celu nadania olejowi odpowiednich właściwości, np. pozbawienia zabarwienia, poprawy zapachu, zwiększenia trwałości).

 

Sprawdź więcej tutaj – https://www.wektorsc.eu/