profesjonalne biuro rachunkowe poznań

Obowiązki biura rachunkowego wobec klienta

Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, wiążąca się również z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest z pewnością konieczność prawidłowego rozliczania należności podatkowych. Zaniedbania w tej kwestii mogą szybko doprowadzić do problemów z Urzędem Skarbowym, który za jakiekolwiek błędy zazwyczaj nalicza wysokie kary finansowe. Niestety zawiłości prawa podatkowego w naszym kraju powodują, że wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z fachowej pomocy, jaką oferuje renomowane biuro rachunkowe.

Obowiązki zaufanego biura rachunkowego.

Osoby zajmujące się tego typu działalnością można znaleźć już w każdym mieście, jednak zanim podpiszemy umowę o współpracy, warto sprawdzić, czy gwarantują odpowiedni poziom usług. Nie da się ukryć, że głównym zadaniem biura rachunkowego jest odciążenie klienta z prowadzenia księgowości. Taka pomoc pozwala mu skupić się na innych aspektach firmy, a jego odpowiedzialność będzie się ograniczała jedynie ewidencjonowania sprzedaży i gromadzenia wymaganej dokumentacji podatkowej, w postaci rachunków czy faktur. Ta dokumentacja jest następnie przekazywana pracownikom wybranego biura, którzy uzupełniają wszystkie ewidencje i księgo podatkowe. W tym miejscu zazwyczaj zaczynają się przysłowiowe schody, a praca ta wymaga odpowiednich kwalifikacji i olbrzymiej wiedzy z dziedziny księgowości.
Jest ona absolutnie niezbędna i najlepiej, jeśli osoby zajmujące się sprawami podatkowymi mogą się wylegitymować stosownym wykształceniem kierunkowym, najlepiej ekonomicznym. Takie umiejętności w połączeniu z dużym doświadczeniem zawodowym to gwarancja prawidłowego zaksięgowania wszystkich przychodów oraz rozchodów i zgodne z przepisami wypełnienie ksiąg handlowych czy innych ewidencji. Cała dokumentacja dostarczona przez klienta musi być we właściwy sposób chroniona i nie może być w żadnym przypadku udostępniana osobom do tego nieuprawnionym. Pracowników obowiązuje także pełna tajemnica służbowa, a ujawnienie informacji może pociągać za sobą konsekwencje natury prawnej. Muszą też pamiętać o regularnym informowaniu przedsiębiorcy o wysokości wszystkich jego należności podatkowych, a w miarę potrzeby powinni reprezentować go w sprawach spornych przed różnymi urzędami i instytucjami, takimi jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zabezpieczenie interesów klienta.

Biuro rachunkowe, zajmując się księgowością klienta, ponosi pełną odpowiedzialność za swoją pracę, a zakres tej odpowiedzialności określają stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Dlatego warto sprawdzić, czy te, na które się zdecydowaliśmy, posiada odpowiednią polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Jest to obowiązkowe i w przypadku wykrycia nieprawidłowości w dokumentacji, zabezpiecza ewentualne roszczenia klienta, który musiał np. zapłacić wysoką karę. Może ubiegać się o jej zwrot, a biuro pokrywa ją właśnie z polisy, jednak trzeba pamiętać, że korzystanie z tego rodzaju usług nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności w przypadki kontroli skarbowej.
Powyższy artykuł powstał przy współpracy z firmą CredoTax – profesjonalne biuro rachunkowe Poznań, oferujące usługi księgowe oraz kadrowe dla małych i dużych przedsiębiorstw.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

radca prawny

Radca prawny – pomoc dla przedsiębiorcy

Prowadzenie własnego biznesu, niezależnie od jego wielkości czy branży, w której się działa, to duża odpowiedzialność. Konieczne jest nie tylko dbanie o stałe dostawy potrzebnych towarów czy materiałów, poprawne kontakty z kontrahentami, ale także rozwiązywanie ewentualnych sytuacji konfliktowych czy nawet kryzysowych. Może być w tym pomocny radca prawny i dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się skorzystać z usług takiej osoby. Jego rola w firmie nie ogranicza się jednak do ogólnie pojętych porad prawnych, ale służy również radą w wielu codziennych, bieżących sprawach firmy.Fachowe doradztwo przydatne w każdej sytuacji.Jeszcze do niedawna radcę prawnego można było spotkać jedynie w dużych przedsiębiorstwach czy zakładach produkcyjnych. Wynikało to między innymi z wysokich kosztów świadczonych przez nich usług. Jednak obecnie ta niekorzystna sytuacja uległa zmianie i z pomocy wykwalifikowanych prawników coraz częściej korzystają również właściciele niewielkich, nawet rodzinnych firm. Wymuszają to na nich przede wszystkim nieustannie zmieniające się przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Są one niezwykle skomplikowane, pełne niezrozumiałej terminologii, której zrozumienie i prawidłowa interpretacja zajmuje niezwykle dużo czasu, którym większość przedsiębiorców po prostu nie dysponuje, jak i wiedzą w tym zakresie. Wolą skupić się na innych, bardziej dla nich istotnych aspektach prowadzenia firmy, kwestie prawne zostawiając specjalistom w tej dziedzinie. Tu właśnie wkracza radca prawny, dzięki któremu wszystko szybko staje się jasne i przejrzyste.

Na jaki zakres pomocy można liczyć.

Jednoznaczne określenie, jakimi sprawami w danej firmie może zająć się radca prawny, jest bardzo trudne. Zakres oferowanych przez niego usług jest niezwykle szeroki i bez problemu zaspokaja większość potrzeb. Jedną z najważniejszych kwestii, którą obejmuje, jest profesjonalne przygotowanie umów z kontrahentami, tak, aby były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, dostosowane do potrzeb klienta i zabezpieczające jego interesy. Prawnik powinien też służyć pomocą w windykacji należności, zazwyczaj poprzez wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty, odnoszących lepszy skutek niż pisma samodzielnie przygotowane przez klienta. Z racji, że dochodzi niekiedy do sytuacji, że liczne spory z kontrahentami często kończą się sprawą sądową, radca prawny może stanowić zastępstwo procesowe. Zadba o dochowanie wszelkich procedur w toczącym się postępowaniu sądowym i w miarę potrzeb będzie służył swojemu klientowi fachowymi poradami, opartymi na jego dużej wiedzy merytorycznej. Może również reprezentować go przed instytucjami państwowymi np. w często spotykanych sprawach spornych z Urzędem Skarbowym. Pomaga w załatwieniu wymaganych do prowadzenia firmy zezwoleń czy koncesji oraz chroni przedsiębiorcę przed błędami mogącymi wynikać z niedopełnienia wielu obowiązków nakładanych przez prawo, a które mogą skutkować wysokimi karami finansowymi.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

wzbogacanie danych klientów

Zadbaj o jakość danych swoich klientów

W dzisiejszych czasach wszyscy lubimy kupować produkty i usługi, które są jak najbardziej spersonalizowane. Różnorodność asortymentu jest w tej chwili niezwykle pożądaną cechą, z prostego powodu – każdy z nas jest inny i ma odmienne oczekiwania. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz kampanię marketingową musisz bardzo dobrze znać swoich klientów. W dobie rozwoju gospodarczego, niemal w każdym sektorze konkurencja jest duża i dobrze przygotowana do walki o potencjalnych klientów…

Jak się na to przygotować?

Najlepiej jest powołać się na specjalistów. Nie dość, że nasza dotychczasowa baza zostanie dokładnie przeanalizowana, możemy otrzymać szerokie spektrum sprawdzonych, aktualnych profili klientów zainteresowanych korzystaniem z usług naszej branży. Co jednak wchodzi w skład wyżej wymienionych działań sprawdzających, jakość baz danych marketingowych? Przede wszystkim otrzymujemy dostęp do specjalistycznych narzędzi sprawdzających poprawność telefonów i maili do obecnych klientów. Firmy zajmujące się bazami zdradzają również jak bezpiecznie pobierać wcześniej zakupione bazy danych, gdyż przetwarzanie danych osobowych regulowane jest przepisami prawa. Niebezpieczne może być dla przedsiębiorstwa ignorowanie tych zasad. Pomijając grzywny i innego rodzaju sankcje, które grożą właścicielom, istnieje zagrożenie utraty zaufania klientów, co jest chyba równie wielką porażką.Aby potencjalni klienci byli skłonni udostępniać swoje dane osobowe, niebagatelna jest również pomoc fachowców w ich obsłudze, zarówno na czacie jak i telefonicznie.

Jeśli masz doświadczenie w swojej branży i nie jest ono związane z marketingiem tudzież obsługą klienta – zostaw to zawodowcom, by przez niewiedzę lub nieuwagę nie ponieść klęski, bo co z tego, że Twój produkt jest najlepszy na rynku, skoro nie będziesz miał komu tego zakomunikować i nikt się o tym nie dowie?

Chcesz wiedzieć czy Twoja baza jest sporządzona z należytą starannością? Sprawdź jakość danych na https://edbms.pl/rejestracja/ i dowiedz się czy robisz to dobrze!

 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY